• जिल्हा
 • अल्प संख्यांक
 • युवा मोर्चा
 • मंडल यादी
 • मालीहा आघाडी
 • शिक्षक आघाडी
 • अनु जाती मोर्चा
 • वैद्यकीय आघाडी
 • सहकार आघाडी
 • सांस्कृतिक आघाडी
 • किसान मोर्चा
 • कामगार आघाडी
 • भटके विमुक्त

क्र.

जिल्हा

पद / जबाबदारी

संपूर्ण नाव

1

पिंपरी चिंचवड

शहराध्यक्ष

आ. जगताप लक्ष्मण पांडुरंग

2

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस

चंद्रशेखर उर्फ प्रमोद प्रभाकर निसळ

3

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस

सारंग अविनाश कामतेकर

4

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस

ज्ञानेश्वर उर्फ माउली मुरलीधर थोरात

5

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस

संजय उमाजी मंगोडेकर

6

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

नामदेव ढाके

7

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

श्री. गंगाधर विठ्ठल मांडगे

8

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

श्रीनिवास आसाराम बडे

9

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

श्री.विलास हनुमंतराव मडीगेरी

10

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

सुरेश हस्तीमल  गादिया

11

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

दिलीप राऊत

12

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

राजू अनंत दुर्गे

13

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

सुरेश ज्ञानोबा चौंधे

14

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

विजय जगन्नाथ शिनकर

15

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

श्री.विनोद मारुती आहिरे

16

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

सुप्रिया महेश चांदगुडे

17

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

संतोष नागू बारणे

18

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

शिवाजी  भगवंत काटे

19

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

संजय बाजीराव मरकड

20

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

सौ.अपर्णा विश्वनाथ मणेरीकर

21

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

राधिका बोर्लीकर

22

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

श्री धर्मा वामन पवार

23

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

श्री.विशाल प्रदीप वाळूंजकर

24

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

सौ.रेखा करुणाकर कडाली

25

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

श्री.संतोष भाऊसाहेब तापकीर

26

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

श्री. संजय ज्ञानोबा भालेकर

27

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

सौ.सुनिता प्रकाश जवळकर

28

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

श्री पाटीलबुवा दामोदर चिंचवडे

29

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

उमेश गोलांडे

30

पिंपरी चिंचवड

कोषाध्यक्ष

श्री.सुरेश पुंडलिक शिरुडे

31

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.रविंद्र बाळकृष्ण देशपांडे

32

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

सौ.तृप्ती सचिन परदेशी

33

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.ज्ञानेश्वर कृष्णा गायकवाड 

34

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.सचिन गणेश गायकवाड

35

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री,.बळवंत दिनकर कदम

36

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री. अरुण मारुती पवार

37

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.विजय सखाराम ओव्हाळ

38

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.दिलीप मुरलीधर गोसावी

39

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.धनराज चरणदास बिर्दा

40

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.विठ्ठल बबनराव भोईर

41

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.बाळासाहेब दिगांबर भुंबे

42

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.सुरेश भगवान पाटील

43

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

नंदा उद्धव फुगे

44

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.हेमंत बापूराव ननवरे

45

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री. हरिष भिकोबा मोरे

46

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

दीपक नारायण कुलकर्णी

47

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

सौ.अरुणा किशोर पवार

48

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.बिभीशन बाबू चौधरी

49

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

पोपट हजारे

50

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

सौ.योगिता ज्ञानेश्वर नागरगोजे

51

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.गुलाब विठोबा बनकर

52

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

कांता पंजाबराव मोंढे

53

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री. भिमा सखाराम बोबडे

54

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री. अशोक दशरथ सोनवणे

55

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

सौ.ललिता देवीदास पाटील

56

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

पुष्पा अरुण सुबंध

57

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

नेताजी काशीद

58

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

प्रदीप पवार

59

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.दीपाली भगवान धनोकर

60

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.राजेंद्र माधवराव ढवळे

61

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.गणेश रामचंद्र वाळूंजकर

62

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.राजेश पोपट सावंत

63

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

सौ. राजश्री काकासाहेब जायभाय

64

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.संभाजी आनंदा फुगे

65

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.रघुनंदन रामभाऊ घुले

66

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.ज्ञानेश्वर किसन जाधव

67

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री. शाम पवार

68

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.चंद्रशेखर नामदेव लांडगे

69

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

सौ.सुलोचना बबनराव बडे

70

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.भगवान कृष्णा  शिंदे

71

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.हनुमंत पंढरीनाथ कसबे

72

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री विक्रम हिरवे

73

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.सुनील नाथोबा लांडगे

74

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.उदय गजानन पंडित

75

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

सौ. सीमा कोल्हापुरे

76

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री. सतीश  कोल्हे

77

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

सौ.कमल प्रिभदास मलकानी

78

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.गणेश चंद्रकांत लंगोटे

79

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

सौ.जयश्री वाघमारे

80

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

सौ.राधिका रवींद्र बोर्लिकर

81

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

सौ. लतिका प्रकाश ओव्हाळ

82

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

सौ.अलका हेमंत पांडे

83

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री. सुधीर (आबा) वाल्हेकर

84

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

सौ.माधुरी मुकुंद कुलकर्णी

85

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री. नामदेव भगवान पवार

86

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

सौ.ममता गायकवाड

87

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

सौ.शोभाताई आदियाल

88

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

श्री.ललित  कुमार झुनझूनवाला

89

पिंपरी चिंचवड

जिल्हा  कार्यकारणी सदस्य

प्रकाश  धोंडे

90

पिंपरी चिंचवड

कायम निमंत्रित सदस्य

खा. अमर  शंकर साबळे

91

पिंपरी चिंचवड

कायम निमंत्रित सदस्य

ॲड. सचिन पटवर्धन 

92

पिंपरी चिंचवड

कायम निमंत्रित सदस्य

श्री. सदाशिव खाडे

93

पिंपरी चिंचवड

कायम निमंत्रित सदस्य

सौ. उमा गिरीष खापरे

94

पिंपरी चिंचवड

कायम निमंत्रित सदस्य

श्री. एकनाथ रावसाहेब पवार

95

पिंपरी चिंचवड

कायम निमंत्रित सदस्य

श्री. महेश सदाशिव कुलकर्णी

96

पिंपरी चिंचवड

कायम निमंत्रित सदस्य

श्री. अमर मुलचंदानी

97

पिंपरी चिंचवड

कायम निमंत्रित सदस्य

श्री. राजेश पिल्ले

98

पिंपरी चिंचवड

कायम निमंत्रित सदस्य

वसंत वाणी

99

पिंपरी चिंचवड

अनुसूचित जमाती मोर्चा – अध्यक्ष

श्री. विष्णू एकनाथ शेळके

100

पिंपरी चिंचवड

अनुसूचित जाती मोर्चा – अध्यक्ष

श्री. मनोज तोरडमल

101

पिंपरी चिंचवड

अल्पसंख्यांक मोर्चा – अध्यक्ष

श्री.सलीम हाजी अब्दुल शिकलगार

102

पिंपरी चिंचवड

आय. टी. सेल

नेहूल  मनोहर कुदळे

103

पिंपरी चिंचवड

उत्तर भारतीय  आघाडी – अध्यक्ष

श्री.बबलू सोनकर

104

पिंपरी चिंचवड

कामगार  आघाडी – अध्यक्ष

श्री.प्रकाश अडव्याप्पा  ढवळे

105

पिंपरी चिंचवड

किसान मोर्चा – अध्यक्ष

श्री. रामदास दशरथ काळजे

106

पिंपरी चिंचवड

दक्षिण भारतीय  आघाडी – अध्यक्ष

राकेश नायर

107

पिंपरी चिंचवड

भटके विमुक्त  आघाडी – अध्यक्ष

श्री.सत्यवान सुभाष शिरसाठ

108

पिंपरी चिंचवड

भोसरी विधानसभा अध्यक्ष

शरद परशुराम बोऱ्हाडे

109

पिंपरी चिंचवड

शिक्षक आघाडी – अध्यक्ष

श्री. संजय  सुखदेव  शेंडगे

111

पिंपरी चिंचवड

वैद्यकीय आघाडी – अध्यक्ष

डॉ.समीर अनिल लोखंडे

112

पिंपरी चिंचवड

सहकार आघाडी – अध्यक्ष

श्री,सूर्यकांत संभाजी गोफणे

113

पिंपरी चिंचवड

सांस्कृतिक आघाडी – अध्यक्ष

श्री. महेश गुरुपाक्ष स्वामी

114

पिंपरी चिंचवड

व्यापारी आघाडी – अध्यक्ष

राजेंद्र  हरिभाऊ चिंचवडे

115

पिंपरी चिंचवड

युवा मोर्चा शहर-जिल्हा अध्यक्ष

रवी बाबासाहेब लांडगे

116

पिंपरी चिंचवड

युवा मोर्चा शहर - जिल्हा सरचिटणीस

मिलिंद भास्कर  पाटील

117

पिंपरी चिंचवड

युवा मोर्चा शहर - जिल्हा सरचिटणीस

वैशाली प्रशांत खाडे

118

पिंपरी चिंचवड

युवा मोर्चा शहर - जिल्हा सरचिटणीस

सचिन  धोंडीबा  ठाकूर

119

पिंपरी चिंचवड

युवा मोर्चा शहर - जिल्हा सरचिटणीस

चेतन घुले

120

पिंपरी चिंचवड

युवा मोर्चा शहर - जिल्हा सरचिटणीस

अनिल नखाते

121

पिंपरी चिंचवड

महिला मोर्चा शहर-जिल्हा अध्यक्ष

शैला बाळासाहेब मोळक

122

पिंपरी चिंचवड

महिला मोर्चा शहर - जिल्हा सरचिटणीस

मंगल बुधनेर

123

पिंपरी चिंचवड

महिला मोर्चा शहर - जिल्हा सरचिटणीस

आशा काळे

124

पिंपरी चिंचवड

महिला मोर्चा शहर - जिल्हा सरचिटणीस

छाया  नितीन पाटील

125

पिंपरी चिंचवड

महिला मोर्चा शहर - जिल्हा सरचिटणीस

सारिका पवार

126

पिंपरी चिंचवड

महिला मोर्चा शहर - जिल्हा सरचिटणीस

जयंती गायकवाड

127

पिंपरी चिंचवड

जेष्ठ कार्यकर्ता सेल

श्री.तुकाराम हरिभाऊ जवळकर

Read More

क्र.

जिल्हा

पद / जबाबदारी

संपूर्ण नाव

1

पिंपरी चिंचवड

अध्यक्ष

सलीम अब्दुल शिकलगार

2

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस

जॉय वर्गीस

3

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस

दीपक किरणराज चोपडा

4

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस

जमीर मकबूल मुल्ला

5

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस

प्रशांत पोपटलाल बोरा

6

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस

इम्तियाज बहाउद्दीन शेख

7

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

नसरी नजीर शेख

8

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

रज्जाक राजेसाब मुकरताल

9

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

बशीर अहमद इनामदार

10

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

मामेन जोसेफ

11

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

तुषार द तांबे

12

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

अब्दुललतीफ राफिकुल्ला खान

13

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

सुभाष अमरचंद सुराणा

14

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

जितेंदर शीतल

15

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

अनिस पठाण

16

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

अनिस पठाण

17

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

विजय नैनसुख बलदोटा

18

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

सत्तार ननु शेख

19

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

सलीम इस्माईल मुलाणी

20

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

मुजफ्फर मेहताब इनामदार

21

पिंपरी चिंचवड

कोषाध्यक्ष

नजीर हुसेन शिकलगार

22

पिंपरी चिंचवड

सदस्य

सुलतान अहमद शेख

23

पिंपरी चिंचवड

सदस्य

राजेश प्रकाश बागमार

24

पिंपरी चिंचवड

सदस्य

जर्नेल सिंग संधू

25

पिंपरी चिंचवड

सदस्य

मनमोहनसिंग संधू

26

पिंपरी चिंचवड

सदस्य

जॉर्ज मथ्यू

27

पिंपरी चिंचवड

सदस्य

रशीद होबले

28

पिंपरी चिंचवड

सदस्य

आरिफ जलील शेख

29

पिंपरी चिंचवड

सदस्य

सौ.नवीदअख्तर सज्जाद तांबोळी

30

पिंपरी चिंचवड

सदस्य

अफसर गफूर तांबोळी

31

पिंपरी चिंचवड

सदस्य

नियाज साहेब शिकलगार

32

पिंपरी चिंचवड

सदस्य

एम जी रॉय

33

पिंपरी चिंचवड

सदस्य

जोसेफ अब्राहम

34

पिंपरी चिंचवड

सदस्य

जोसेफ वर्गीस

35

पिंपरी चिंचवड

सदस्य

गुरुप्रीतसिंग

Read More

क्र.

जिल्हा

पद / जबाबदारी

संपूर्ण नाव

1

पिंपरी चिंचवड

अध्यक्ष

रवि बाबासाहेब लांडगे

2

पिंपरी चिंचवड

प्रभारी

अनुप अविनाश मोरे

3

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस

चेतन गोवर्धन घुले

4

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस

अनिल भाऊसाहेब नखाते

5

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस

दीपक राजमल नागरगोजे

6

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस

 वैशाली प्रशांत खाडये

7

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस

मिलिंद भास्करराव पाटील

8

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस

सचिन धोंडिबा ठाकूर

9

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

सचिन लालदास तापकीर

10

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

संग्राम अभिमन्यू गुळवे

11

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

मंदार मोहन कुलकर्णी

12

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

खुशाल सुदाम लांडगे

13

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

सचिन महादेव नायकवडी

14

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

शिवराज अनिल काटे

15

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

अजय यशवंत साने

16

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

विशाल राजू सातपुते

17

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

नीलेश नागनाथ अष्टेकर

18

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

संतोष पोपट तेलंगी

19

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

जिगर जयंत व्यास

20

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

ॲड. योगेश रघुनाथ सोनवणे

21

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

 संतोष ज्ञानोबा काळभोर

22

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

अमित हनुमंत घुले

23

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

तेजस रणजित फाळके

24

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

क्षितीज साईविजय कोंढरे

25

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

हिरेन अशोकभाई सोनवणे

26

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

युवराज बाळासाहेब लांडे

27

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

सचिन गोविंद राऊत

28

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

देवयानी श्रीकांत भिंगारकर

29

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

किशोर चिंतामण ब्राह्मणकर

30

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

 अजित अरुण कुलथे

31

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष

नीलेश बंडू मरळ

32

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

नीलेश रामदास काळजे

33

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

मधुकर भैरु बच्चे

34

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

पवन सुरेश जाधवर

35

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

प्रतिक दत्तात्रय ढोरे

36

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

सुशील महादेव मिरगळ

37

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

राहुल नथूराम शिंदे

38

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

सोनल मुनीलाल वर्मा

39

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

सुमित श्रीकांत घाटे

40

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

निखिल माउली जाधव

41

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

मकरंद प्रल्हाद गव्हाणे

42

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

प्रदीप छगन पटेल

43

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

स्वप्नील रविंद्र देव

44

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

गणेश नामदेव बाबर

45

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

शंतनू दिलीप जाधव

46

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

 सचिन प्रल्हाद कुलकर्णी

47

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

रविंद्र रामचंद्र शेतसंधी

48

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

वैभव विद्याधर गोडसे,

49

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

 दत्ता लक्ष्मण इंगळे

50

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

योगेश चंद्रकांत भागवत

51

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

सचिन गुलाबराव टेकाळे,

52

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

 विलास पांडूरंग पाटील

53

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

अजित रमेश गव्हाणे

54

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

दत्ता बापूराव शिंदे,

55

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

तानाजी (पिंटू) जवळकर,

56

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस

सचिन शिवले.

57

पिंपरी चिंचवड

अध्यक्ष भोसरी वि

मंगेश अंकूश भेगडे

58

पिंपरी चिंचवड

अध्यक्ष पिंपरी वि

संभाजी आनंदा फुगे

59

पिंपरी चिंचवड

अध्यक्ष चिंचवड वि

राज हेमंत तापकीर

60

पिंपरी चिंचवड

युवती प्रमुख 

तेजस्विनी राजू दुर्गे

61

पिंपरी चिंचवड

युवती सहप्रमुख

केतकी श्रीहरी इनामदार

62

पिंपरी चिंचवड

युवती सहप्रमुख

तन्वी तानाजी जाधव

63

पिंपरी चिंचवड

वी.आ.अध्यक्ष 

अमर रामचंद्र गावडे

64

पिंपरी चिंचवड

वी.आ.सरचिटणीस

प्रसाद आदित्य खेडकर

65

पिंपरी चिंचवड

वी.आ.सरचिटणीस

शंतनू अरुण गव्हाणे

66

पिंपरी चिंचवड

वी.आ.सरचिटणीस

 शेखर खंडू गव्हाणे

67

पिंपरी चिंचवड

वी.आ.सरचिटणीस

अनिकेत किसन सोनवणे

68

पिंपरी चिंचवड

वी.आ.उपाध्यक्ष

शुभम रोहिदास बालघरे

69

पिंपरी चिंचवड

वी.आ.उपाध्यक्ष

मयूर सुनील बोराटे

70

पिंपरी चिंचवड

वी.आ.प्रसिध्दीप्रमुख

उदयकुमार पुंडलिक पाटील

71

पिंपरी चिंचवड

वी.आ.कोषाध्यक्ष 

ॲड. भूषण सुभाष पाटील

72

पिंपरी चिंचवड

अध्यक्ष-बेटी बचाव, बेटी पढाव अभियान

 अमित रामलाल गुप्ता.

73

पिंपरी चिंचवड

सांस्कृतिक आघाडी शहराध्यक्ष

धनंजय अरुण शाळग्राम

74

पिंपरी चिंचवड

युवा मोर्चा मागासवर्गीय सेल

रवी भारत गायकवाड

75

पिंपरी चिंचवड

मंडलाध्यक्ष

 अभिजित सुभाष गव्हाणे

76

पिंपरी चिंचवड

मंडलाध्यक्ष

अक्षय हनुमंत गायकवाड

77

पिंपरी चिंचवड

मंडलाध्यक्ष

उत्तम प्रकाश केंदळे

78

पिंपरी चिंचवड

मंडलाध्यक्ष

 रुपेश रामभाऊ चांदेरे

79

पिंपरी चिंचवड

मंडलाध्यक्ष

सचिन किसन पांढरकर

80

पिंपरी चिंचवड

मंडलाध्यक्ष

संदीप विठ्ठल सुर्वे

81

पिंपरी चिंचवड

मंडलाध्यक्ष

सोमनाथ मोरेश्वर भोंडवे

82

पिंपरी चिंचवड

कार्यकारिणी सदस्य

राहुल अंकूशराव लांडगे

83

पिंपरी चिंचवड

कार्यकारिणी सदस्य

शरद रमेश फुगे

84

पिंपरी चिंचवड

कार्यकारिणी सदस्य

विकास चंद्रकांत साळुंखे,

85

पिंपरी चिंचवड

कार्यकारिणी सदस्य

नितेश सुरेश खाडे

86

पिंपरी चिंचवड

कार्यकारिणी सदस्य

संदेश शांताराम तापकीर

87

पिंपरी चिंचवड

कार्यकारिणी सदस्य

महेश दिलीप कंद

88

पिंपरी चिंचवड

कार्यकारिणी सदस्य

मिहीर अरुण झा

89

पिंपरी चिंचवड

कार्यकारिणी सदस्य

स्वप्नील गतीराम भोईर

90

पिंपरी चिंचवड

कायम निमंत्रित सदस्य

मोरेश्वर ज्ञानेश्वर शेडगे

91

पिंपरी चिंचवड

कायम निमंत्रित सदस्य

अनुप अविनाश मोरे

92

पिंपरी चिंचवड

कायम निमंत्रित सदस्य

अमोल विनायकराव थोरात

93

पिंपरी चिंचवड

कायम निमंत्रित सदस्य

आदिनाथ अंगद माळवे,

94

पिंपरी चिंचवड

कायम निमंत्रित सदस्य

राजेंद्र ढवाण

95

पिंपरी चिंचवड

कायम निमंत्रित सदस्य

प्रवीण सिंग.

96

पिंपरी चिंचवड

कायम निमंत्रित सदस्य

राजेन्द्र दादाराम ढवाण

 

Read More

क्र.

जिल्हा

पद / जबाबदारी

संपूर्ण नाव

1

पिंपरी चिंचवड

अध्यक्ष -सांगवी काळेवाडी मंडल

अरुण श्रीपती पवार

2

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस - सांगवी काळेवाडी मंडल

कैलास आनंदा सानप

3

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस - सांगवी काळेवाडी मंडल

दीपक प्रकाश जाधव

4

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस - सांगवी काळेवाडी मंडल

भरत पंडितराव ठाकूर

5

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष  - सांगवी काळेवाडी मंडल

श्रीकांत उत्तम जोगदंड

6

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष  - सांगवी काळेवाडी मंडल

लीलाधर बळीराम चौधरी

7

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष  - सांगवी काळेवाडी मंडल

शशिकांत गणपत कदम

8

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष  - सांगवी काळेवाडी मंडल

रवींद्र साहेबराव शेळके

9

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष  - सांगवी काळेवाडी मंडल

सुनिता जाधव

10

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस - सांगवी काळेवाडी मंडल

सुरेश तात्याबा शिंदे

11

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस - सांगवी काळेवाडी मंडल

मिथाराम गोविंदराव आहिरे

12

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस - सांगवी काळेवाडी मंडल

संतोष यशवंत जगताप

13

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस - सांगवी काळेवाडी मंडल

भाऊसाहेब जगन्नाथ जाधव

14

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस - सांगवी काळेवाडी मंडल

अरविंद सुदाम ढोरे

15

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस - सांगवी काळेवाडी मंडल

मीनाक्षी आनंदा खाडे

16

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस - सांगवी काळेवाडी मंडल

शुभांगी पुष्कराज जोशी

17

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस - सांगवी काळेवाडी मंडल

अमोल सुरेश तावरे

18

पिंपरी चिंचवड

कोषाध्यक्ष - सांगवी काळेवाडी मंडल

भीमाशंकर चिंतामणी भोसले

19

पिंपरी चिंचवड

म.आघाडी अध्यक्ष  - सांगवी काळेवाडी मंडल

सुरेखा दीपक मोहिते

20

पिंपरी चिंचवड

महिला सरचिटणीस - सांगवी काळेवाडी मंडल

माधुरी पारखे

21

पिंपरी चिंचवड

महिला सरचिटणीस - सांगवी काळेवाडी मंडल

राजश्री राहुल जाधव

22

पिंपरी चिंचवड

महिला सरचिटणीस - सांगवी काळेवाडी मंडल

मीना मुकुंद पवार

23

पिंपरी चिंचवड

महिला सरचिटणीस - सांगवी काळेवाडी मंडल

सुवर्शला दिनेश बोरसे

24

पिंपरी चिंचवड

युवा अध्यक्ष  - सांगवी काळेवाडी मंडल

संदीप विठ्ठल सुर्वे

25

पिंपरी चिंचवड

युवा सरचिटणीस - सांगवी काळेवाडी मंडल

पवन सुरेश जाधवर

26

पिंपरी चिंचवड

युवा सरचिटणीस  - सांगवी काळेवाडी मंडल

जवाहर मनोहर ढोरे

27

पिंपरी चिंचवड

अध्यक्ष - चिंचवड किवळे मंडल

काळूराम गोपाळ बारणे

28

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस - चिंचवड किवळे मंडल

भूषण जोशी

29

पिंपरी चिंचवड

सरचिटणीस - चिंचवड किवळे मंडल

अर्चना भालेराव

30

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष  - चिंचवड किवळे मंडल

अजय पांडे

31

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष  - चिंचवड किवळे मंडल

राहुल पठारे

32

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष  - चिंचवड किवळे मंडल

प्रदीप सायकर

33

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष  - चिंचवड किवळे मंडल

व्यंकटेश जगदाळे

34

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष  - चिंचवड किवळे मंडल

जयश्री कोळेकर

35

पिंपरी चिंचवड

उपाध्यक्ष  - चिंचवड किवळे मंडल

सुवर्णा  काटे

36

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस - चिंचवड किवळे मंडल

श्यामकांत खर्डे

37

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस - चिंचवड किवळे मंडल

सिद्धार्थ सुभाष सोनवणे

38

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस - चिंचवड किवळे मंडल

पप्पू नामदेव आडागळे

39

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस - चिंचवड किवळे मंडल

अशोक देवराम काटे

40

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस - चिंचवड किवळे मंडल

स्वाती गणेश तिखे

41

पिंपरी चिंचवड

चिटणीस - चिंचवड किवळे मंडल

अर्चना जयवंत सावंत

42

पिंपरी चिंचवड

कोषाध्यक्ष - चिंचवड किवळे मंडल

नारायण लांडगे

43

पिंपरी चिंचवड

म.आघाडी अध्यक्ष  - चिंचवड किवळे मंडल

भारती विनोदे